วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

โปรแกรมท่องศัพท์


โปรแกรมช่วยให้คุณท่องคำศัพท์ที่รวบรวมไว้ 3 ชุด จำนวน 3028 คำ
1. คำศัพท์ง่าย ๆ 350 คำ
2. คำศัพท์ใช้บ่อย 500 คำ
3. คำศัพท์ชุดใหญ่ 2178 คำ
หลักการการท่องศัพท์จะเกิดจากกลุ่มของคำศัพท์ขนาดใหญ่และดึงขึ้นมาเรื่อย ๆ 20 คำ จากนั้นจะเรียงแบบสุ่มวนซ้ำไปเรื่อย ๆ โดยที่ผู้ท่องต้องพยายามท่องความหมายให้ได้ หากไม่ทราบให้กดปุ่มไม่ถูกต้อง หากถูกต้องกดว่าถูกต้อง แต่หากคำดังกล่าวเป็นคำที่ทราบอยู่แล้วกดปุ่มคำนี้ทราบอยู่แล้วคำศัพท์ดังกล่าวก็จะหายไปจากกลุ่มคำทันที คำศัพท์ที่ท่องไม่ได้จะยังคงอยู่ให้ท่องซ้ำไปจนกว่าเราจะเคยชิน

เหมาะสำหรับ
ผู้เตรียมตัวสอบ CU-TEP, TU-GET และผู้ต้องการเพิ่มพูลคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน


 

 

 


อ้างอิง คำศัพท์ที่ใช้
http://forum.02dual.com/index.php?topic=3427.0
http://www.crc.ac.th/knowledge/english/500words.html
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=447:2-000-longman-dictionary&catid=53:vocaburaly&Itemid=117